English
Facebook You Tube
Ontbloem

Produksie:PAP

Met: Francois Knoetze  

Blomme dien lank reeds as merkers van hedendaagse state – as aanduidings van grense én simbole van gedeelde identiteit onder inwoners. In die tipiese Afrikaanse plaasroman word grond gekarakteriseer as moederlik, wat bevrug moet word om te produseer. Die Suid-Afrikaanse skrywer J.M. Coetzee is van mening dat die Boer volgens dié mitologie “verbied word om die land te verkrag” en dit vrugbaar vir latere geslagte moet laat. Francois Knoetze se Ontbloem ondersoek die verstrengeldheid van hierdie lewensdriftige mitologie met die brutale strukture van patriargie en wit oorheersing. Knoetze sal verskeie optredes in die openbaar in Bloemfontein (fontein van blomme) doen met die blom as fokuspunt van Afrikaner-mitologie in ’n poging om hierdie simboliese objek nuwe betekenis toe te dig.

Borge
Projekborge