Air It Out

AIR IT OUT se mikpunt is om ‘n kreatiewe, prettige en kleurvolle gebeurtenis te genereer wat ‘n veilige, openbare ruimte sal skep om oor die konsep van gesonde geestesrykdom te praat en om aanvaarding en vriendelikheid vir onsself en vir mekaar aan te moedig. AIR IT OUT hoop om geestesgesondheid te normaliseer deur ‘n aanlyn visuele vertoning te skep in solidariteit met almal wat daarmee gesukkel het, iemand ken wat gesukkel het, of diegene wie se lewens deur die geestesgesondheid van ander geraak is.

Place of event
Debuut
Place of event 16 Okt 10:00  
Datum en tyd/Date and time
Genre of event Openbare kunsvertoning, Openbare-deelname kunsprojek
Genre/Genre
Dare To Imagine Studios, Audeamus Studios, Invers Visuals, Wat Soek Jy Man?!
Beskermheer/Sponsor
Event language Verskeie
Taal/Language
Event presenter Kezia Gerber
Aanbieder/Presenter
R5
Toegangsfooi/Admission fee
90 min
Tydsduur/Duration