HOUSE IN PLAY (CASA EM JOGO) / Playgrounds Por Todo lado! (Everywhere)

HOUSE IN PLAY is ’n interaktiewe, aanlyn Zoom-ervaring vir kinders tussen 4 en 8 (en hul ouers) met Ieltxu Ortueta wat die gehoor aanmoedig om die huis te herontdek as ’n speelplek – ’n genotvolle, interaktiewe speeltyd vir die hele gesin. Die doel is om ’n gemeenskap van bouers, skeppers en kunstenaars uit die gehoor te vorm, oud en jonk, en speelgronde te skep waarin ontwerp, gebou en ontdek word. HOUSE IN PLAY / Playgrounds wil, ongeag ouderdom, taal en kulturele agtergrond of sosiale klas, mense leer hoe kuns, spel en kreatiwiteit ons aan mekaar kan verbind.

Place of event
Debuut
Place of event 30 Okt 15:00  13 Nov 15:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Ieltxu Ortueta
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore, Interaktiewe aanlyn ervaring
Genre/Genre
Artefactos Bascos & KAPILAR! Residency Hürth
Beskermheer/Sponsor
Event sponsor
Kinders (4 – 8) en hul ouers baie welkom!
Ouderdomsbeperking/Age restriction
Event language Engels
Taal/Language
Event country Ieltxu Ortueta (Artefactos Bascos), Erwin Maas (Co-created)
Teks/Script
R50
Toegangsfooi/Admission fee
60 min
Tydsduur/Duration

What’s in a Name? Dressing as my hero

Die hele skool is baie opgewonde, al die kinders kan soos hul gunsteling held aantrek. Bennie is deurmekaar. Hy wil soos sy gunsteling Mejuffrou SA-deelnemer aantrek. 

Hierdie storie gaan oor wie jy wil wees: ʼn Blom is steeds ʼn blom, al het hy ʼn ander naam. 

Place of event
Debuut
Place of event 31 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Marco Du Plessis, Susan Boot
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore
Genre/Genre
Event language Engels
Taal/Language
Event coordinator Marco Du Plessis
Koördineerder/Coordinator
Event design Susan Boot (Poppe)
Ontwerp/Design
Event country Marco Du Plessis
Teks/Script
Marco Du Plessis
Regie/Direction
Event country Susan Boot
Vertaling/Translation
Susan Boot
Stel/Set
Susan Boot
Verhoogbestuur/Stage Manager
R70
Toegangsfooi/Admission fee
20 min
Tydsduur/Duration

Drizzles het 3 Varkies!

Drizzles hervertel die storie van Die 3 Varkies. Nikkie die Slang, is die wolf. Sy is op soek na strooi vir haar strooihoed wat sy wil dra wanneer sy met vakansie gaan, en hout vir haar braaivleisvuur. Gelukkig word sy gekeer voordat sy by die steenhuis uitkom.

Place of event
Debuut
Place of event 23 Okt 9:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Marco Du Plessis, Susan Boot
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore
Genre/Genre
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event coordinator Marco Du Plessis
Koördineerder/Coordinator
Event design Susan Boot (Poppe)
Ontwerp/Design
Event country Marco Du Plessis
Teks/Script
Marco Du Plessis
Regie/Direction
Event country Susan Boot
Vertaling/Translation
Susan Boot
Stel/Set
Susan Boot
Verhoogbestuur/Stage Manager
R70
Toegangsfooi/Admission fee
20 min
Tydsduur/Duration