Die uil in die ysbos

Gracie-Jane Coetzee se eerste kleinkind gee kort voordat die president die eerste inperking aankondig sy eerste asemteug. Dié twee-en-vyftigjarige skrywer en illustreerder is nie juis ’n konvensionele ouma nie. Sy verkies die geselskap van Sad Sack, haar getroue ou Bassethond, bo enige ander verhouding in haar lewe. Saans wanneer die PTSV haar tussen die mure van haar huis rondjaag, dokter sy graag die obsessiewe simptome met ’n paar glasies wyn. Gracie wil graag deel wees van haar kleinseun se lewe, maar eers moet sy die gebroke vertrouensband met haar seun, JJ, herstel.

Place of event
Debuut
Place of event 27 Okt 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Madré Marais
Aanbieder/Presenter
Susan Coetzer
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration

Future tense

Met unieke toegang tot en skerpsinnige insigte, skets Tony Leon ’n beeld van die huidige Suid-Afrika en die te wagte toekoms, gebaseer op sy breë politieke betrokkenheid by sleutelrolspelers. Sy intieme beskouing van Suid-Afrikaanse presidente en hul geskiedenis-makende bydraes, besin oor ’n land en planeet in omwenteling. Leon bied ook ‘n blik op die magstryde binne die amptelike opposisieparty, wat in 2019 die vertrek van sy eerste swart leier gesien het. Daar is alle rede om bekommerd te wees oor die toekoms van Suid-Afrika, maar Leon bepleit hoop.

Place of event
Debuut
Place of event 17 Nov 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Engels
Taal/Language
Event presenter Gert Coetzee
Aanbieder/Presenter
Tony Leon
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration

Diep spoor

In die stormagtige jare voor en tydens die Groot Trek raak drie vroue se lewe vervleg in ’n stryd om voortbestaan. Katrien en haar man, Stefaans, wou ’n lewe op die Oosgrens maak, maar na teëspoed hulle tref, trek hulle na die binneland. Dina, ’n slavin, trek saam, haar liefde vir Stefaans ’n geheim wat sy ten alle koste bewaak. Thabisa is ook deel van Katrien se kring. Wanneer Stefaans by Piet Retief se noodlottige afvaardiging aansluit, onthou sy opnuut die onreg wat Shaka haar familie aangedoen het. 

Place of event
Debuut
Place of event 24 Nov 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Leana Lategan
Aanbieder/Presenter
Jeanette Stals
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration

Hans bars die bioborrel

Dis 2020, en Huis Madeliefie betree die grendeltyd, gewapen met kilogramme seep. Vasie weet nie hoe hy gaan oorleef sonder ’n sopie nie, Skoorsteen Pelser is diep beswaard oor die tabakverbod, en die beheerraad se summiere inperking, wat sommer nog voor Vlak 5 ’n aanvang neem, en sy drakoniese reëls stuit Hans lynreg teen die bors. Maar wat, Hans en sy trawante is mos óú vryheidstryders. Hulle gaan oor tot lydelike verset in die vorm van pynappelbier en reddingsbesoeke aan Covid-siekes.

Place of event
Debuut
Place of event 1 Des 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Wyno Simes
Aanbieder/Presenter
Rudie van Rensburg
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration

Ruimte en plek in die letterkunde

Is ruimte en plek identiese begrippe in die letterkunde of is “plek” ‘n soort spesifieke ruimte? Is daar enige verbande tussen bepaalde vorme van skryfwerk en die ruimtes daarin? Op watter wyses kan ruimtes beskryf word in ‘n literêre werk? Wat beteken ruimte/plek vir die skrywers wat aan hierdie gesprek deelneem en wat elkeen in verskillende (sub-)genres werk: romans; kortverhale; dramas; poësie? Hoe werk die beskrywing van ruimte/plek juis in hierdie verskillende (sub-)genres?

Place of event
Debuut
Place of event 13 Okt 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Hennie van Coller
Aanbieder/Presenter
Madre Marais, Nico Luwes, Francois Smith, Gilbert Gibson
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration

Skuilname en byname in die literatuur

In die letterkunde word skuilname dikwels deur bekende skrywers gebruik. Dit hou soms verband met hul werk (Boerneef en die landelike lewe; Kleinboer en sy lappie grond in Yeoville), soms is dit blote afkortings (M.E.R. vir M.E. Rothman); soms is dit ‘n doelbewuste mistifikasie (Lodewyk G. du Plessis; Kees Konyn). Maar dit kan ook ‘n vorm van selfrepresentasie wees. Byname is iets anders: dit is name wat aan iemand gegee word en kan tiperend wees en geld meestal in letterkundige werke (Oumappie-Slagkraal; Sitman) óf dikwels ook beledigend. Naas ‘n suiwer taalkundige beskrywing gaan die deelnemers koppe bymekaar sit oor die funksie van skuil- en byname en meer vertel oor interessante voorbeelde.

Place of event
Debuut
Place of event 20 Okt 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Hennie van Coller
Aanbieder/Presenter
Angelique van Niekerk, Nico Luwes
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration