Cleanse

ʼn Visueel-aangrypende ontdekkingstog oor die verhouding tussen ‘n vrou en die element water. Haar liefde-haat verhouding met die element word verken soos haar reis ontvou. Met bekroonde regisseur Patrick T. Peni (tans die redigeerder by Ferguson Films) aan die stuur, maak hierdie projek gebruik van die gesproke woord, visuele elemente, klank en beeldspraak. Dit sal die gehoorlede sprakeloos laat.

Place of event
Debuut
Place of event 20 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Jane Mpholo, Ondersteunende akteur
Akteurs/Actors
Genre of event Drama
Genre/Genre
PENM Productions, The Mehlaoes, Linah Mpholo, Selloane Keketsi, Keabetswe Motlhale, Keneilwe Jaase, J.J. Dirks-Korkee, Faheeza Rangunwala, Werner Shiraz Morris
Beskermheer/Sponsor
Event sponsor
13, PG, L,M
Ouderdomsbeperking/Age restriction
Event coordinator Jane Mpholo
Koördineerder/Coordinator
Event country Jane Mpholo
Teks/Script
Patrick T. Peni
Regie/Direction
Faheeza Rangunwala
Stel/Set
Keabetswe Motlhale
Verhoogbestuur/Stage Manager
R20
Toegangsfooi/Admission fee
5 min
Tydsduur/Duration