Cuentos de hadas

Place of event
Debuut
Place of event 11 Nov 18:00  11 Nov 20:00  
Datum en tyd/Date and time
Event music Linelle Wimbles (sopraan), Aukse Trinkunas (mezzosopraan), Paul Ferreira, Eugène Joubert (klavier)
Musiek/Music
100
Toegangsfooi/Admission fee

Dié program van liedere deur Spaanse komponiste weerspieël die Spaanse kultuur en temperament en word deur die klavierduo begelei.