De Villiers Brink

Voorsitter van die Vrystaat Kunstefees se Bestuurskomitee

Die nuwe diamant in die kroon van die Vrystaat Kunstefees skitter nog pragtig, meer as ooit!

Vrystaat Klank en Klassik wat verlede jaar vanweë die pandemie  aanlyn was is hierdie jaar weer lewendig soos van ouds. En wees verseker daar is geen afname in die gehalte en entoesiasme van die musici nie, inteendeel, dit word na nuwe hoogtes gevoer.

Die Bloemfonteinse musiek publiek sal met aangename herinneringe  terugdink aan die inisiatiewe aangevoer deur die Odeion Musik Fest onder leiding van die bekende violis Dere Ochse. Vrystaat Klank en Klassik onder die bekwame leiding van Elretha Brits is ‘n voortsetting van hierdie musiek tradisie, welliswaar met ‘n ander baadjie aan.

Vrystaat Klank en Klassik word in die  Odeion uitgevoer van Donderdag 11 November tot Saterdag 13 November 2021 met ‘n gratis konsert op Sondag 14 November 2021. Dit bestaan uit elf konserte waarvan vyf herhalings is om meer musiekliefhebbers geleentheid gee om dit by te woon weens Covid protokolle. Meer detail is in die program hierby.

Die repertoire is sodanig saamgestel dat die kunsmusiek-uitvoerings by ‘n breë spektrum van die kunsgehoor in Bloemfontein byval behoort te vind met aantreklike pakket toegangfooie.

Die VSKK bly ‘n welkome toevoeging tot Bloenfontein se klassiekemusiekkalender asook tot die Vrystaat Kunstefees se omvangryke program.