Diep spoor

In die stormagtige jare voor en tydens die Groot Trek raak drie vroue se lewe vervleg in ’n stryd om voortbestaan. Katrien en haar man, Stefaans, wou ’n lewe op die Oosgrens maak, maar na teëspoed hulle tref, trek hulle na die binneland. Dina, ’n slavin, trek saam, haar liefde vir Stefaans ’n geheim wat sy ten alle koste bewaak. Thabisa is ook deel van Katrien se kring. Wanneer Stefaans by Piet Retief se noodlottige afvaardiging aansluit, onthou sy opnuut die onreg wat Shaka haar familie aangedoen het. 

Place of event
Debuut
Place of event 24 Nov 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Leana Lategan
Aanbieder/Presenter
Jeanette Stals
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration