Dr. Geraldine Reymenants

Algemene Verteenwoordiger van die Regering van Vlaanders

Die Diplomatieke Verteenwoordiging van Vlaandere het die eer om die Vrystaat Kunstefees 2021, wat hulle een-en-twintigste verjaarsdag hierdie jaar vier, te ondersteun. Een-en-twintig is tradisioneel ‘n beduidende mylpaal wat mondigwording, onafhanklikheid en die begin van die volwasse lewenspad simboliseer. Op onverwagte wyse was dit die geval vir die Vrystaat Kunstefees oor die laaste jaar. Alhoewel die fees nog altyd ‘n onafhanklike gees en etos geniet het, moes dit vining “grootword” weens die globale Covid-19 pandemie. Inperkings en sosiale afstand het ‘n groot uitdaging vir die samelewing en die ekonomie daargestel en die kulturele sektor was een van die wat die meeste daardeur geraak is. Nieteenstaande het die Vrystaat Kunstefees onmiddellik en sonder vrees ‘n nuwe pad aangedurf. Die Kunstefees het metodes gevind om digitale kanale en ander innoverende platforms te gebruik om die momentum en die gees van die Kunstefees te handhaaf terwyl hulle terselfdertyd Suid-Afrika se kunstenaars ondersteun het.

Vlaandere bly steeds verbind aan ons genootskap met die Vrystaat Kunstefees, in die hede en in die toekoms. Ons was bly dat die Vlaamse Week in April kon plaasvind as deel van die Vrystaat Literatuurfees, danksy die digitale platforms. Hierdie week van inspirerende literêre gesprekke tussen Suid-Afrikaanse en Vlaamse outeurs is ondersteun deur Literatuur Vlaanderen as ’n geleentheid om hul noue verbinding met die Vrystaat Literatuurfees te kon voortsit. Literêre uitruiling en mede-skepping sal die basis wees van ‘n nuwe projek, Schrijvers-werf, wat outeurs van Nederland, Vlaandere, Surinaam en ander Nederlandssprekende lande bymekaar sal bring, sowel as kollegas van Suid-Afrika en Namibië. Ons sien ook uit na die langverwagte première van Island of Future Dreams, ‘n ko-produksie tussen Vlaandere, Nederland en Suid-Afrika, so gou as moontlik.

Hierdie jaar se feestema, “Young at Art”, pas goed by ons eie leuse, “Flanders, State of the Art”. Beide openbaar ‘n begeerte vir avontuur, eksplorasie, viering en vir betekenisvolle uitlewing. Betekenisvolle uitlewing vir kunstenaars is om op te tree, uit te voer, voor te dra, te dans en te sing voor lewende gehore. Betekenisvolle uitlewing vir gehore is eweneens om artistiese ontlokking persoonlik te ervaar. Ons is daarom uiters bly dat die Vrystaat Kunstefees in fisiese vorm plaasvind. Ons neem hierdie geleentheid aan om almal wat betrokke is ‘n baie gelukkige een-en-twintigste verjaarsdag toe te wens en ons sien uit daarna om dit saam met julle te vier.