Drizzles het 3 Varkies!

Drizzles hervertel die storie van Die 3 Varkies. Nikkie die Slang, is die wolf. Sy is op soek na strooi vir haar strooihoed wat sy wil dra wanneer sy met vakansie gaan, en hout vir haar braaivleisvuur. Gelukkig word sy gekeer voordat sy by die steenhuis uitkom.

Place of event
Debuut
Place of event 23 Okt 9:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Marco Du Plessis, Susan Boot
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore
Genre/Genre
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event coordinator Marco Du Plessis
Koördineerder/Coordinator
Event design Susan Boot (Poppe)
Ontwerp/Design
Event country Marco Du Plessis
Teks/Script
Marco Du Plessis
Regie/Direction
Event country Susan Boot
Vertaling/Translation
Susan Boot
Stel/Set
Susan Boot
Verhoogbestuur/Stage Manager
R70
Toegangsfooi/Admission fee
20 min
Tydsduur/Duration