dust to dust

Die mens is gebore uit die natuur, die mens is een met die natuur, die mens veg teen die natuur, die natuur sluk die mens in om homself te verryk. Van stof is ons gemaak, en tot stof sal ons terugkeer.

Place of event
Debuut
Place of event 5 Nov 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Genre of event Film
Genre/Genre
Event music Dumelang Bondo
Musiek/Music
Choreografie: Sizakele Mdi
Regie/Direction
R50
Toegangsfooi/Admission fee
Simphiwe Mbekiselwa
Dansers/Dancers