deus::ex::machina

human geography in a virtual world

deus::ex::machina is ‘n fisieke ervaring van menslike geografie, die soeke na verbondenheid te midde van chaos. Hierdie multispelerspel nooi spelers om aanlyn in te skakel en ’n gesimuleerde verbinding te deel. Die virtuele ervaring word deur die speler self gedryf en demonstreer ’n lewende-tyd oefening in oorsaak en gevolg, oneindige gebeurlikhede en lukrake konneksiepunte. In ‘n verlengde realiteit kry die spelers kans om die dansers deur meervoudige aanlyn stemprosesse te beheer, en só uiteindelik hul eie unieke ervaring van die optrede te kies terwyl dit lewendig gestroom word.

Tye: 12 Okt, 16:00 & 18:00 ; 13 Okt, 15:00 & 16:00 ; 14 Okt, 12:30 & 14:00 ; 15 Okt, 13:00 & 14:00 ; 16 Okt, 18:00 ; 17 Okt, 11:00

deus::ex::machina is a physical expression of human geography, a search for finding connection within chaos. This multiplayer game invites viewers to meet online in a shared experience of simulated connection. This virtual experience is driven by you, the viewer, and demonstrates a real-time exercise in cause and effect, infinite probability, and random points of connection. In this extended reality, the viewer controls the dancers through multiple online voting processes, ultimately deciding their own unique experience of the performance, as it unfolds via live stream.

Dates: 12 Oct, 16:00 & 18:00 ; 13 Oct, 15:00 & 16:00 ; 14 Oct, 12:30 & 14:00 ; 15 Oct, 13:00 & 14:00 ; 16 Oct, 18:00 ; 17 Oct, 11:00

Place of event
Debut
Buntu Tyali
Place of event 12 Oct 16:00,
Datum en tyd/Date and time
Event actors Mukovhe Monyai, Christopher Sherwood, Farnel Smart, Tania Mteto, Carla Scholtz
Akteurs/Actors
Genre of event
Genre/Genre
Live and Interdisciplinary Art
Nasionale Loterykommissie (Hoofborg) / National Lotteries Commission (Principle funder), Pan African Telematic Art Project (PATAP), ‘n inisiatief van die Vrystaat Kunstefees se / an initiative of the Vrystaat Arts Festival’s Pan African Creative Exchange, Die Nederlandse Ambassade in Pretoria / The Embassy of the Netherlands, Andrew W. Mellon Foundation, NATi, Silent Events of South Africa
Beskermheer/Sponsor
Event language Nie-verbaal / Non-verbal
Taal/Language
Event design Marc Nicolson, Padraig Riley (Interaktiewe digitale ontwerp, Stelontwerp, Kodering deur Thingking / Interactive Digital Design, Set Design, Coding by Thingking), Oscar O’Ryan (Tegniese ondersteuning / Technical support)
Ontwerp/Design
Louise Coetzer
Regie/Direction
Louise Coetzer
Choreografie/Choreography
Q&A 29 Okt, 16:00
Openingsfunksie/Opening function
Darkroom Contemporary
Vervaardiger/Production House
Gratis / Free
Toegangsfooi/Admission fee
20 min
Tydsduur/Duration
Book now!
Hoe om 'n kaartjie te koop / How to buy a ticket