Flight No.745

Flight no. 745 vertel die verhaal van ‘n vrou wat uit haar geboorteland Iran gevlug het om die bedreigings van die Iran/Irak-oorlog vry te spring. Dié eenvrouvertoning ondersoek die konsep van tuiste. Wanneer die vrou ná 30 jaar weer terugkeer huistoe, sien ons hoe sy op die vlug daarheen probeer om haar vervaagde herinneringe weer te herbou.

Open: 23 Okt, 12:00  

Stroming daarna redelik beskikbaar

Flight no. 745 tells the story of a woman who has fled her homeland Iran as a child, because of the threats caused by the Iran/Iraq war. This one-actor play depicts the concept of home through the memories of a passenger on a plane returning to her country after 30 years, trying to rebuild her disintegrated memories.

Open: 23 Oct, 12:00  

Streaming readily available afterwards

Place of event
Debut
Place of event 23 Oct 13:00,
Datum en tyd/Date and time
Event actors Marjan Poorgholamhossein en / and Poppemeesters / Puppet manipulators Golnoush Taheri, Bita Baharloo
Akteurs/Actors
Genre of event
Genre/Genre
Performing Arts
Event language Persies / Persian (Onderskrifte / Subtitles)
Taal/Language
Event music Azarnoush Khodami
Musiek/Music
Event design Roudabeh Kashani, Hanieh Mousavi, Sanaz Khanlari (Klank / Sound), Sina Rashidi (Beligting, Kamera / Lighting, Camera), Rafaat Hashemi Sisakht (Grafiese ontwerp / Graphic design), Mojgan Mollahosseini, Golnoush Taheri, Roudabeh Kashani, Nogol Taheri, Bita Baharloo (Poppe, Rekwisiete / Puppets, Requisites)
Ontwerp/Design
Event country Marjan Poorgholamhossein, Gebaseer op ‘n idee van / Based on an idea by Hadi Hejazifar
Teks/Script
Marjan Poorgholamhossein
Regie/Direction
Event country Alborz Riazi (Onderskrifte / Subtitles)
Vertaling/Translation
Q&A 23 Okt, 13:00
Besprekingspaneel/Discussion panel
R55
Toegangsfooi/Admission fee
40 min
Tydsduur/Duration
Buy now!
Hoe om 'n kaartjie te koop / How to buy a ticket