“Freedom is a stone throw away” by Lawrence Lemaoana

Lawrence Lemaoana, Freedom is a Stone Throw Away, 2017, Cotton embroidery on kanga textile, 155 x 115cm. Louis Vuitton Foundation Collection. Image courtesy of the artist and Afronova Gallery.

ʼn Virtuele uitstallingvoorskou in vennootskap met Afronava-Gallery

12 Okt – 13 Nov 2020

Volg op

Facebook: @artgalleryufs

Instagram: @ufsartgallery

Twitter: @art_ufs

Lawrence Lemaoana is krities betrokke by massamedia in die hedendaagse Suid-Afrika. Siende dat die verhouding tussen die media en die mense inherent problematies is, identifiseer en herbedink hy bestaande beheerapparatusse deur sy kenmerkende sinisme. Lemaoana se geborduurde werke is ryklik versier met toepaslike politieke uitsprake wat in kanga-materiaal geweef is – ʼn materiaal met sy eie komplekse afkoms. Deur middel hiervan lewer Lemaoana kritiese kommentaar op die werking van die plaaslike media en die vermoë daarvan om sosiale bewustheid te skep: Die resultaat draai didaktiese en propaganda-middels op hul kop.

An online exhibition preview in partnership with Afronova Gallery

12 Oct – 13 Nov 2020

Follow on 

Facebook: @artgalleryufs

Instagram: @ufsartgallery

Twitter: @art_ufs

Lawrence Lemaoana critically engages with mass media in present-day South Africa. Seeing the relationship between media and the people as inherently problematic, he identifies and repurposes existing control apparatuses using his trademark cynicism. Lemaoana’s embroidered works are emblazoned with appropriated political dictums woven in kanga fabric – a material with a complex ancestry. Here, Lemaoana wages criticism on the agency of local media, and its ability to shape social consciousness: the result turns didactic and propagandistic tools on their head.

Visit now!
Hoe om 'n kaartjie te koop / How to buy a ticket