META | m o r p h

META | m o r p h is ‘n interaktiewe aanlyn ervaring wat dans, musiek, projeksiekuns en animasie vermeng om die digitale ontwrigting van die menslike ervaring vandag en in die afsienbare toekoms te verbeeld. By die kruispunt van kuns en tegnologie, weef digitale en virtuele verbindings ons aan mekaar. Dit skep nuwe maniere om mense met mekaar te verbind, maar veroorsaak terselfdertyd isolasie. Die stuk dompel die kyker in ‘n droomlandskap waar die gesprek tussen werklik en virtueel, menslik en digitaal onbeperk ineenvleg.

Open: 12 Okt, 10:00  

Stroming daarna redelik beskikbaar

META | m o r p h is an interactive online experience fusing dance, music, projection art and animation, to ideate digital disruption of the human experience today and in the near future. At the intersection between art and technology, digital and virtual connections weave us together, creating new modes for connection, while simultaneously causing isolation. The work immerses the viewer in a dreamscape where the dialogue between real and virtual, human and digital, collides indefinitely.

Open: 12 Oct, 10:00  

Streaming readily available afterwards

Place of event
Debut
Place of event 12 Oct 10:00,
Datum en tyd/Date and time
Event actors Christopher Sherwood, Farnel Smart, Mukovhe Monyai, Carla Scholtz, Gabriel Mehlomakhulu
Akteurs/Actors
Genre of event
Genre/Genre
Live and Interdisciplinary Art
Nasionale Loterykommissie (Hoofborg) met ondersteuning van die Nasionale Kunstefees en Creativate / National Lotteries Commission (Principal funder) with support from the National Arts Festival and Creativate
Beskermheer/Sponsor
Event language Nie-verbaal / Non-verbal
Taal/Language
Event music Brydon Bolton, Mr Sakitumi, Shane Cooper, Matthijs van Dijk
Musiek/Music
Event design Inka Kendzia (Projeksiekuns, Visuele effekte en komposisie / Projection Art, Visual effects and compositing), Jason Stapleton (Lidar-skandeerder, 3D / Lidar Scan, 3D), Oscar O’Ryan, Inka Kendzia (Videografie / Videography), Oscar O’Ryan (Redigering / Editing), Lasse Manson (Kodering / Coding)
Ontwerp/Design
Event country Inka Kendzia, Louise Coetzer
Teks/Script
Inka Kendzia, Louise Coetzer
Regie/Direction
Louise Coetzer
Choreografie/Choreography
Darkroom Contemporary
Vervaardiger/Production House
Q&A 21 Okt, 15:00
Besprekingspaneel/Discussion panel
R30
Toegangsfooi/Admission fee
6,5 min per kyktyd / each viewing experience, 52 min vir al 8 unieke kyk-ervarings / when exploring all 8 unique viewing experiences
Tydsduur/Duration
Buy now!
Hoe om 'n kaartjie te koop / How to buy a ticket