Flux Curated by Marjorie Human & Miné Kleynhans

Prominente Suid-Afrikaanse kunstenaars vanuit die konsepsuele kuns-, ontwerp- en handwerkdissiplines se werk word saam uitgestal. Die uitstalling verken verskynsels in hedendaagse konteks waar grense tussen kuns, ontwerp en handwerk in mekaar in vervloei. Dit fokus op kunstenaars wat tradisionele “handwerktegnieke” soos borduurwerk, weefwerk, kralewerk, houtwerk en papier-kerfwerk heraktiveer. Dit verken ook die betekenis en belang van handvaardigheid in kontemporêre kunspraktyke. Bekende plaaslike kunstenaars, ontwerpers en handwerk-vaardiges werk ook saam aan kunswerke vir die uitstalling. Hierdie samewerking poog om nuwe moontlikhede tussen die dissiplines te bevorder.