Future tense

Met unieke toegang tot en skerpsinnige insigte, skets Tony Leon ’n beeld van die huidige Suid-Afrika en die te wagte toekoms, gebaseer op sy breë politieke betrokkenheid by sleutelrolspelers. Sy intieme beskouing van Suid-Afrikaanse presidente en hul geskiedenis-makende bydraes, besin oor ’n land en planeet in omwenteling. Leon bied ook ‘n blik op die magstryde binne die amptelike opposisieparty, wat in 2019 die vertrek van sy eerste swart leier gesien het. Daar is alle rede om bekommerd te wees oor die toekoms van Suid-Afrika, maar Leon bepleit hoop.

Place of event
Debuut
Place of event 17 Nov 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Engels
Taal/Language
Event presenter Gert Coetzee
Aanbieder/Presenter
Tony Leon
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration