Hans bars die bioborrel

Dis 2020, en Huis Madeliefie betree die grendeltyd, gewapen met kilogramme seep. Vasie weet nie hoe hy gaan oorleef sonder ’n sopie nie, Skoorsteen Pelser is diep beswaard oor die tabakverbod, en die beheerraad se summiere inperking, wat sommer nog voor Vlak 5 ’n aanvang neem, en sy drakoniese reëls stuit Hans lynreg teen die bors. Maar wat, Hans en sy trawante is mos óú vryheidstryders. Hulle gaan oor tot lydelike verset in die vorm van pynappelbier en reddingsbesoeke aan Covid-siekes.

Place of event
Debuut
Place of event 1 Des 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Wyno Simes
Aanbieder/Presenter
Rudie van Rensburg
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration