HOUSE IN PLAY (CASA EM JOGO) / Playgrounds Por Todo lado! (Everywhere)

HOUSE IN PLAY is ’n interaktiewe, aanlyn Zoom-ervaring vir kinders tussen 4 en 8 (en hul ouers) met Ieltxu Ortueta wat die gehoor aanmoedig om die huis te herontdek as ’n speelplek – ’n genotvolle, interaktiewe speeltyd vir die hele gesin. Die doel is om ’n gemeenskap van bouers, skeppers en kunstenaars uit die gehoor te vorm, oud en jonk, en speelgronde te skep waarin ontwerp, gebou en ontdek word. HOUSE IN PLAY / Playgrounds wil, ongeag ouderdom, taal en kulturele agtergrond of sosiale klas, mense leer hoe kuns, spel en kreatiwiteit ons aan mekaar kan verbind.

Place of event
Debuut
Place of event 30 Okt 15:00  13 Nov 15:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Ieltxu Ortueta
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore, Interaktiewe aanlyn ervaring
Genre/Genre
Artefactos Bascos & KAPILAR! Residency Hürth
Beskermheer/Sponsor
Event sponsor
Kinders (4 – 8) en hul ouers baie welkom!
Ouderdomsbeperking/Age restriction
Event language Engels
Taal/Language
Event country Ieltxu Ortueta (Artefactos Bascos), Erwin Maas (Co-created)
Teks/Script
R50
Toegangsfooi/Admission fee
60 min
Tydsduur/Duration