INMATES

Antropologiestudent, Sebabatso, kry ’n kultuurskok wanneer sy ’n werkstuk oor die LGBTQIA+ gemeenskap moet doen. Terwyl sy daaraan werk, maak sy vriende in dié gemeenskap op kampus en raak sy betrokke by kampuspolitiek. Wanneer sy aan ’n protesaksie teen die optrede van die studentedekaan deelneem, ontdek sy dat daar individue is wat aan beide die LGBTQIA+ en die gestremde gemeenskappe behoort.

Place of event
Debuut
Place of event 24 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Molebogeng Sekoena, Nthabiseng Mafata, Moleboheng Morakabi en Mamorena Leeuw
Akteurs/Actors
Genre of event Opvoedkundige teater
Genre/Genre
Event sponsor
PG13M
Ouderdomsbeperking/Age restriction
Event language English, Sesotho en Afrikaans
Taal/Language
Event coordinator Moleboheng Morakabi
Koördineerder/Coordinator
Event country Lindiwe Bakaqa
Teks/Script
Lindiwe Bakaqa
Regie/Direction
Lucia Zachia
Verhoogbestuur/Stage Manager
R80
Toegangsfooi/Admission fee
60 min
Tydsduur/Duration
Choreograaf: Sifiso Mhlambi
Dansers/Dancers