MEER OOR

Kuns & Gesondheid

Kuns-en-Gesondheid is ‘n inisiatief van die Vrystaat Kunstefees wat baanbrekerswerk verrig deur te fokus op gemeenskaps- en ongeskiktheids begeleide ingrype. Die inisiatief ondersteun die stigting van opwindende kuns- en gesondheidspraktyke in Suid-Afrika.

Dit is Vrystaat Kuns-en-Gesondheid se taak om gesondheidsgemeenskappe, belanghebbendes en kunspraktisyns by betekenisvolle aktiwiteite te betrek en om op te tree as ’n voorstaander van uitnemendheid in plaaslike kuns- en gesondheidspraktyke.