littleHistory – a retroflection | Diane Victor

Diane Victor, ‘n gevestigde en vername SuidAfrikaanse en internasionale kunstenaar, is bekend vir haar briljante teken- en drukkunsvermoëns. Victor omarm kontroversie in haar kunstenaarskap deur dikwels satiriese visuele narratiewe wat lewe in ‘n post-apartheid-Suid-Afrika ondersoek. “Die gemene faktor in my werk is seker sosiale observasie en-kommentaar wat bemiddel word deur my persoonlike reaksies tot spesifieke situasies en mense.” Haar werk, wat op tekenkuns en merkwerk fokus, dissekteer, inter alia, die sosiale en politiese absurditeit wat inherent is aan ons aangaande rasseskeiding, ekonomiese dispariteit, politiese en korporatiewe gulsigheid, korrupsie, geslagongelykheid en geweld teen vroue en kinders. Die werke is grotendeels figuratief en narratief in hul samestelling wat hulle toeganklik maak tot alle betragters. Victor maak gebruik van verskeie tekenmedia en prosesse soos litografie, om te teken met as, rook, vlekke, en intaglio- en droëpunt-drukwerk om haar subjekte se kwesbaarheid te ondersoek en sigbaar te maak. “Dit is belangrik vir my om interdissiplinêr tussen prosesse te werk. ‘n Oplossing wat in een proses te voorskyn kom, lig ‘n ander proses of medium in, gee dit rigting en leiding.” Diane Victor het haar BA Beeldende Kunste-graad (cum laude) ontvang in 1986 van die Universiteit van die Witwatersrand in Johannesburg met drukkuns as hoofvak. Sy het sedertdien verskeie plaaslike en internasionale toekennings ontvang. Sy was onder andere die jongste persoon om die gesogte Volkskas Atelier-toekenning (nou Absa Atelier-toekenning) te ontvang. Victor se werke is in baie plaaslike en internasionale versamelings wat die Metropolitan-museum van Kuns, New York, Museum van Moderne Kuns, New York, New Yorkse Openbare Biblioteek, Baltimore Museum van Kuns, Johannesburgse Kuns Galery en Oliewenhuis-kuns Museum insluit.