Madame Pylinska en die geheim van Chopin

Place of event
Debuut
Place of event 13 Nov 10:30  13 Nov 12:30  
Datum en tyd/Date and time
100
Toegangsfooi/Admission fee

’n Toneelstuk met musiek. Naòmi Morgan het die outobiografiese verhaal van Éric-Emmanuel Schmitt uit Frans na Afrikaans vertaal. Dit handel oor Schmitt, wat benewens skrywer ook ‘n bekwame pianis is, se klavierlesse by die eksentrieke Pylinska. Chris van Niekerk is die verteller en Eugène Joubert die pianis wat werke van Chopin, asook Liszt, uitvoer.