De Villiers Brink

Voorsitter: Vrystaat Kunstefees/Arts Festival/Tsa-Botjhaba

U word hartlik uitgenooi om uself vas te gordel vir die Oktober Snelstroom se stroom versnellings wat u deurlopend gaan verras en opgewonde hou. Die Vrystaat Kunstefees se produksiespanne het hulself oortref en u gaan die vrugte daarvan pluk! Geniet elke oomblik.