NEVERLAND

NEVERLAND is ’n dansteater-film wat handel oor dissosiatiewe identiteitsteuring – ’n geestesteuring wat gekenmerk word aan minstens twee blywende identiteite. Dissosiatiewe identiteitsteuring, vroeër ’n gesplete persoonlikheid genoem, is gewoonlik ’n reaksie op trauma. In Suid-Afrika, en veral in die Swart kulture, word hierdie geestestoestand gesien as ’n vorm van toordery. Wit kulture beskou dit as ’n geestesteuring. Die titel NEVERLAND neem inspirasie van J.M. Barrie se oorspronklike storie oor Peter Pan en die idee van ’n plek / ruimte wat slegs in ’n kind se gedagtes bestaan.

Place of event
Debuut
Place of event 5 Nov 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Genre of event Film
Genre/Genre
Event music Chesney Palmer
Musiek/Music
Event singers Stemkunstenaars: David Mali (België), Lungile Paulette Mahlangu, Saskia Leudo De Ronde (België)
Sangers/Singers
Event country Thami Majela
Teks/Script
Thami Majela (Choreografie)
Regie/Direction
R50
Toegangsfooi/Admission fee
Pule Paul Peter
Dansers/Dancers