Nuusbrief

Die VSKG-program stel jaarliks nuusbriewe saam vir die praktisering van kuns en gesondheid in Suid-Afrika. Hierdie nuusbrief dien as ’n platform vir kunstenaars, praktisyns, navorsers, skrywers en organisasies wie se aktiwiteite in die kunste en gesondheid oorveuel. Die nuusbrief publiseer ook interessante inhoud oor aktiwiteite soos interaksie met gesondheidgemeenskappe, beveel gesonde welstand aan of betrek gehore direk by vraagstukke oor die ontwikkeling van narratiewe oor gemeenskapsgesondheid.

Die nuusbrief spreek die noodsaaklikheid van skakels tussen die afgebroke kuns- en gesondheidpraktyke in Suid-Afrika aan sodat die praktyk kan groei en gehore daarmee en met mekaar in voeling kan kom. Hiermee beoog ons ook om eienaarskap in die kuns- en in die gesondheidsektor te bevorder, die weg te baan vir samewerking en kollektief die vlak van diskoers oor plaaslike kuns en gesondheid te verhoog.

Om artikels en gedigte in te dien, e-pos bydraes asseblief na rea@vrystaatkunstefees.co.za. Die sluitingsdatum vir bydraes vir die 2021-nuusbrief is 30 September 2021.