Platfontein Drukprojek

Minikatalogus met afdrukke

Platfontein is die tuiste van die !Xun- en Khwe-mense, eerste-nasies-inwoners van Suider-Afrika. Vrystaat Kuns en Gesondheid (VSKG) het ‘n drukprojek vir die jeug inisieer in vennootskap met die William Humphreys Kunsgalery en die Isibindi Jeugsentrum. Gedurende die projek het jong kunstenaars in gesprek getree met die ouer en bejaarde inwoners. Hulle het van die stories wat al vir generasies oorgedra is in die oratoriese tradisie van die !Xun en Khwe, met die jongelinge gedeel. Die projek het jong kunstenaars toegelaat om as agente tussen die generasies in hul gemeenskap op te tree op ’n manier wat hul ryk kulturele erfenis gestand doen. Die kunswerke het die produk geword van ’n gemeenskapskuns- en kulturele-ontwikkelingsproses wat gemeenskapstrots en kulturele bemiddeling onder die deelnemende kunstenaars laat posvat het. Vir die jeug hier moet tradisionele folklore meeding met meesternarratiewe wat vreemd aan hulle is. Vir baie van die jong projekdeelnemers was dit die eerste keer dat hulle die stories wat hierdie kunswerke oordra, gehoor het. Nou is die tradisionele stories van die !Xun en Khwe eerste nasies visueel in hierdie portfolio saamgevat.

Jong kunstenaars van Platfontein het die drukwerke gemaak as deel van die generasie-kohesieprojek wat die oordrag van kulturele narratiewe van die ouer na die jonger generasies fasiliteer. In die laaste kwartaal van 2019 het die Platfontein Drukprojek ’n gans nuwe versameling werke opgelewer met die ondersteuning van ons vennote op die grond en met bykomende hulp van die Nasionale Erfenisraad. As gevolg van die beperkinge van die pandemie is ons interaktiewe gemeenskapskunsuitstalling in 2020 gekanselleer en is ’n virtuele kunsgalery geskep wat deel van die wêreldbekende Ars Electronica-fees geword het. Die werk, getiteld Ons Kom Vanaf Ons Stories, is ’n driedimensionele virtuele ruimte in die Mozilla Hub en was die produk van die !Xun en Khwe eerste nasies se gemeenskapskuns- en kulturele-ontwikkelingsproses. Hierdie projek het deelnemende kunstenaars gehelp om gemeenskapstrots en kulturele eienaarskap vir hulself toe te eien. Vir baie van die deelnemers aan die projek was dit die eerste keer dat hulle blootgestel is aan die stories wat hierdie kunswerke oordra. In 2021 gaan VSKG ’n minikatalogus publiseer van al die drukwerke en sommige van die stories wat vasgevang is in die drukwerke.