Porselynnkas Dokiementêr

Lank voor Jack Parrow en Fokofpolisiekar, was Porselynnkas ‘n meer poëtiese of teatrale weergawe van die Voëlvry beweging. Porselynnkas is verban deur plaaslike radiostasies en die kerk het hulle gehaat. Ten spyte van al die teenstand, het die groep steeds 34 poetry happenings gedoen, 21 digbundels die lig laat sien, musiek opgevoer, ‘n radio-drama uitgesaai en anargie in die teater tussen 1996 en 1999 gesaai. Die teaterwêreld het middel 1990’s ‘n swartskaap nodig gehad en dit in Porselynnkas gevind, een van die eerste performance poetry groepe in die land.

Place of event
Debuut
Place of event 23 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Toast Coetzer, Gert Vlok Nel, Asha Zero, Deborah Steinmair, Matthew Kalil, Sjaka S Septembir, en ander
Akteurs/Actors
Genre of event Dokumentêr, Avant garde, Komedie
Genre/Genre
Event sponsor
2-16, L, N, D
Ouderdomsbeperking/Age restriction
Event language Afrikaans met Engelse onderskrifte
Taal/Language
Matthew Kalil
Regie/Direction
R50
Toegangsfooi/Admission fee
52 min
Tydsduur/Duration