Prof. Francis W. Petersen

Rektor en Visekanselier, Universiteit van die Vrystaat

As een van die topfeeste in ons land, het die Vrystaat Kunstefees sy veerkragtigheid en toewyding aan die kunste gedurende die ontwrigtende Covid-19 pandemie bewys.Daardeur het dit kunstenaars die vertroue gegee om aan te hou skep, al is dit in ‘n alternatiewe formaat. In die geskiedenis van die mens was kuns nog altyd die stem van die gemeenskap – ’n refleksie van ons verskillende realiteite. Alhoewel ons voor dieselfde globale pandemie te staan gekom het, het ons, oor verskillende nasies en kulture heen, almal uiteenlopende ervarings gehad. Met die viering van sy 21ste jaar, bied die Vrystaat Kunstefees weereens ’n platform vir kreatiwiteit en menings.

Die Universiteit van die Vrystaat (UV) is uiters trots daarop om deel van die fees te bly, siende dat ons die afgelope jaar verskeie prestasies op die gebied van die kunste kon vier. Ons het gesien hoe dosente toekennings ontvang vir visuele en geskrewe werke en een het selfs die populêre musiekwêreld verower. Soos altyd sal ons aanhou om die kreatiewe uiting via verskillende mediums te ondersteun en aan te moedig.

Vanjaar lê die fees weer die waagmoed aan die dag deur lewende opvoerings en geleenthede aan te bied binne die beperkinge van die Covid-19 protokol, maar met die toevoeging van ’n aanlyn program. Die organiseerders se vindingrykheid verdien my lof en ek glo dat feesgangers genot sal put uit watter platform hulle ookal kies om by te woon. Net soos verlede jaar kombineer die virtuele programme nie net artistieke vernuf met tegnologie nie, maar maak dit ook voorsiening vir bywoning wat andersins nie moontlik sou gewees het nie.

Sedert sy ontstaan het die fees unieke en relevante programinhoud gebied en vanjaar is geen uitsondering nie. Feesgangers sal ’n diverse kulturele kunsvorme kan geniet wat hul lewens sal verryk en hulle ryklik sal vermaak.

Soos altyd bied die UV weer ons Thought-Leader-reeks aan as deel van die Vrystaat Literatuurfees se aanlyn inisiatief, VrySpraak-digitaal. Dit is daarop gerig om die universiteit as ’n thought-leader of ’n meningsvormer te posisioneer, as ’n institusie wat deelneem aan die openbare diskoers oor sake van nasionale belang. Die reeks word dwarsdeur die jaar in die vorm van webinare aangebied. Vanjaar sal die vierde jaar wees wat die reeks aangebied word en temas sluit onder meer in hoe om universiteite vir studente-sukses te herbedink, Korrupsie in Suid-Afrika: Die Endemiese Pandemie, en Suid-Afrikaanse politiek en die verkiesing op plaaslike regeringsvlak.

Soos voorheen hang die beplanning en aanbieding van die fees in sy aangepaste formaat grootliks af van ’n groot klomp mense wat voor en na die fees agter die skerms werk. Ek wil hulle bedank vir hul verbintenis tot en toewyding aan die skep van ’n platform vir kreatiwiteit.

Dankie aan al die feesgangers wat daartoe verbind bly om die kunste tydens gewone en ongewone tye te ondersteun. Ek en die kunstenaars stel jul waardering en teenwoordigheid hoog op prys.

Vriendelike Kovsie-groete