Ruimte en plek in die letterkunde

Is ruimte en plek identiese begrippe in die letterkunde of is “plek” ‘n soort spesifieke ruimte? Is daar enige verbande tussen bepaalde vorme van skryfwerk en die ruimtes daarin? Op watter wyses kan ruimtes beskryf word in ‘n literêre werk? Wat beteken ruimte/plek vir die skrywers wat aan hierdie gesprek deelneem en wat elkeen in verskillende (sub-)genres werk: romans; kortverhale; dramas; poësie? Hoe werk die beskrywing van ruimte/plek juis in hierdie verskillende (sub-)genres?

Place of event
Debuut
Place of event 13 Okt 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Hennie van Coller
Aanbieder/Presenter
Madre Marais, Nico Luwes, Francois Smith, Gilbert Gibson
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration