Sig – ’n vertikale reis

“Ek wil wetenskaplike navorsing en aanbieding verander na samewerking en persoonlike verkenning.” Die Boyden-sterrewag en die Naval Hill Planetarium is ideale ruimtes vir sodanige ontdekking. Naval Hill troon as ’n baken bokant Bloemfontein uit, byna soos ’n verspieder wat oor die see uitkyk. Dié heuwel en planetarium is op die rand van ‘n yslike sterrestelsel van geheimenisse waarvan talle inwoners aan die voet van die heuwel uitgesluit is – hulle is nie deel van die bevoorregte ontdekkings en visualisering van vergeleë plekke nie. Deur ’n reeks kreatiewe intervensies bied Die vertikale reis – waarin gekyk word na die vreemdhede in die hemelruim bo jou en die werklikhede van die alledaagse uitdagings onder jou – produksie-eksperimente op Naval Hill, Boyden-sterrewag en die woonbuurt aan die voet, om persoonlike stories te vertel en kollektiewe uitdrukking te gee. Dit word vir die duur van die fees teen Naval Hill en in die planetarium geprojekteer. Soos in Neustetter se werk word relevante plaaslike tegnologie gebruik vir die skep van poëtiese skadubeelde, ligtekeninge en stopraam-animasie om plaaslike stories te vertel en uitdrukking te artikuleer. Hopelik sal artistieke landskappe en spekulatiewe toekomsvisioene hieruit vloei en gehore geïnspireer word om hul unieke perspektiewe tot planetariumvertonings by te dra.