Skuilname en byname in die literatuur

In die letterkunde word skuilname dikwels deur bekende skrywers gebruik. Dit hou soms verband met hul werk (Boerneef en die landelike lewe; Kleinboer en sy lappie grond in Yeoville), soms is dit blote afkortings (M.E.R. vir M.E. Rothman); soms is dit ‘n doelbewuste mistifikasie (Lodewyk G. du Plessis; Kees Konyn). Maar dit kan ook ‘n vorm van selfrepresentasie wees. Byname is iets anders: dit is name wat aan iemand gegee word en kan tiperend wees en geld meestal in letterkundige werke (Oumappie-Slagkraal; Sitman) óf dikwels ook beledigend. Naas ‘n suiwer taalkundige beskrywing gaan die deelnemers koppe bymekaar sit oor die funksie van skuil- en byname en meer vertel oor interessante voorbeelde.

Place of event
Debuut
Place of event 20 Okt 17:30  
Datum en tyd/Date and time
Event language Afrikaans
Taal/Language
Event presenter Hennie van Coller
Aanbieder/Presenter
Angelique van Niekerk, Nico Luwes
Besprekingspaneel/Discussion panel
60 min
Tydsduur/Duration