TACIT curated by Elani Willemse

TACIT herdenk die groep kunstenaars wat aan die beeldende kunsateljee en bronsgietery, Dionysus Sculpture Works (DSW), verbonde was sedert die stigting daarvan in 1996 deur die beeldhouer Angus van Zyl Taylor. Dit is eers as ‘n afrondingskool vir jong aspirant-beeldhouers gebruik waar kunstenaars die geleentheid gehad het om binne die ateljee-omgewing vaardighede aan te leer en te slyp. Die integrasie van kunstenaars en die geleentheid om met kundige beeldhouers te werk, was van die grootste belang om vaardigheid binne die omgewing van die ateljee aan te leer. Vandag dien die ateljee as ‘n kreatiewe middelpunt waar kunstenaars en beeldhouers kan saamkom in ‘n interaktiewe ruimte om te deel en as kontemporêre kreatiewe kunstenaars te groei. Alhoewel DSW aanhou groei in grootte en tegnologiese toerusting, bly die etos van respek vir materiaal en die nastreef van kennis deur ervaring sentraal