Uvuko: opstanding

Uvuko: opstanding/resurrection is ʼn skadudans, ʼn slangetjies-en-leertjiesdans. Soos wat ʼn slang vervel, gaan dit oor hoe om die ou vel af te skud. Dit gaan oor die dood van die ego. Oor hoe om die speelgrond gelyk te maak. Oor die euforie van om te word, en die gestoei van om te laat gaan. Uvuko is ʼn multimedia, kaleidoskopiese ervaring van die oomblikke tussen die afsterwe en die hergeboorte van die self. Uvuko gaan oor die eet van vlees, die drink van bloed, en die opstaan elke keer as hulle jou probeer doodmaak.

Place of event
Debuut
Place of event 21 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Genre of event Eksperimenteel, Multimedia, Dans, Gesproke woord
Genre/Genre
Event sound Roxanne de Freitas
Klank/Sound
Roxanne de Freitas
Regie/Direction
R66
Toegangsfooi/Admission fee
11:11 min
Tydsduur/Duration
Roxanne de Freitas
Dansers/Dancers