What’s in a Name? Dressing as my hero

Die hele skool is baie opgewonde, al die kinders kan soos hul gunsteling held aantrek. Bennie is deurmekaar. Hy wil soos sy gunsteling Mejuffrou SA-deelnemer aantrek. 

Hierdie storie gaan oor wie jy wil wees: ʼn Blom is steeds ʼn blom, al het hy ʼn ander naam. 

Place of event
Debuut
Place of event 31 Okt 18:00  
Datum en tyd/Date and time
Event actors Marco Du Plessis, Susan Boot
Akteurs/Actors
Genre of event Teater vir jong gehore
Genre/Genre
Event language Engels
Taal/Language
Event coordinator Marco Du Plessis
Koördineerder/Coordinator
Event design Susan Boot (Poppe)
Ontwerp/Design
Event country Marco Du Plessis
Teks/Script
Marco Du Plessis
Regie/Direction
Event country Susan Boot
Vertaling/Translation
Susan Boot
Stel/Set
Susan Boot
Verhoogbestuur/Stage Manager
R70
Toegangsfooi/Admission fee
20 min
Tydsduur/Duration